Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

nataa
9500 01c8
Reposted fromEkran Ekran
nataa
9797 933c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
nataa
Reposted fromworst-case worst-case
nataa
nataa
3172 0c18 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajok jok
nataa
Reposted fromhalucynowa halucynowa viajok jok
nataa
By chronić swoje dolegliwości i sekrety, żył w odosobnieniu przez blisko dwadzieścia lat, skonstruował wieżę odciętą od całego świata, wieżę, z której nad wszystkimi górował, wieżę, z której mówił, wieżę, w której milczał, wieżę, na której nikt go nie mógł dosięgnąć i z której teraz chciał skoczyć. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."

October 15 2017

3709 e4b3

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakarmacoma karmacoma
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

nataa
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaAmericanlover Americanlover
5532 67f2 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
nataa
Mam coś czego nie mam - wiesz, że chodzi mi o Ciebie ...
— Tałi
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
nataa
4727 0487

October 14 2017

3377 0475
Reposted frombrumous brumous viajok jok
nataa
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
nataa
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viaAmericanlover Americanlover
7068 2bb8
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaever ever

October 08 2017

nataa
1696 c054 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
3021 585f
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl