Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

nataa

May 01 2018

nataa
6295 8760 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
nataa
5796 5c54 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
8668 d56d

b-a-d-n-e-s-s:

▫️▪️

Reposted fromcrosslab crosslab via12czerwca 12czerwca
nataa
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
nataa
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viadobby dobby
nataa
nataa
nataa
2365 1382
0158 7256 500

rubyetc:

23/01 

Reposted fromgilbster gilbster viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
nataa
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
nataa
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
7051 1914 500
nataa
nataa
1899 23ef
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
nataa
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viaAmericanlover Americanlover
nataa
5124 bcc4 500
nataa
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaAmericanlover Americanlover
nataa
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl