Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

7810 1c36
nataa
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viabumpy bumpy

April 27 2017

nataa
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viakentoquer kentoquer
nataa
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viatitelitury titelitury
3156 2455
Reposted fromfreakish freakish viatinderstick tinderstick
nataa
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatinderstick tinderstick
nataa
0953 8fc8

April 20 2017

5911 ab89 500

ghostlywatcher:

Chamber of Commerce. Antwerp

Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaretjiv retjiv
nataa
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
Reposted fromzoou zoou
nataa
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viazoou zoou
nataa
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaDaisy88 Daisy88
7257 2223
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viazoou zoou
8626 c90b 500

your-lovers-and-drifters:

My Night at Maud’s, 1969 

nataa
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
nataa
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
nataa
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nataa
3290 1d50 500
Reposted fromjustinwright justinwright viaever ever
nataa
2994 53bd
Reposted fromwestern-feeling western-feeling viaever ever
0155 efac 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl